BeskrivelseAlternativer
Beskrivelse
Oryx er en såkalt bondet kule som betyr at mantel og blykjerne er sammanloddet for å gi en sterk sammanbinding och hindre separasjon eller kulesplitting ved treff i viltet, selv i grove bein.
 
For å beholde en perfekt ekspansjon i alle anslagshastigheter, har Oryx en tynn fremre mantel med innvendig klyvesoner . Bondningen og den tykkere bakre mantelveggen gir en meget høy restvekt (oftast over 90%), samt god intrengning i viltet. Med rask ekspansjon til stor diameter utan å splittes gir Oryx en stor sårkanal med liten kjøttødeleggelse. Den høye restvekten sikrar dessuten bra penetrering og høg energiavgivning.
 
Siden introduksjonen av Oryx i 1996 har den blitt spydspissen i vårt sortiment. Verden over har den blitt verdsatt for sina overlegne egenskaper. Hva er det som gjør Oryxkulen så unik? Jo, en kombination av rask expansion for dødelig skudd samt høy restvekt og dyptvirkende egenskaper for de mer krevande skuddene.
 
 
Kultyp Kulvikt Ballistisk koefficient Produktnummer
Norma Oryx 19,4 g / 300 gr 0,320 # 20195322
Hastighet
V0 V100 V200 V300
820 (m/s) / 2690 (f/s) 729 (m/s) / 2416 (f/s) 643 (m/s) / 2157 (f/s) 564 (m/s) / 1916 (f/s)
Anslagsenergi
E0 E100 E200 E300
6539 (J) / 4821 (ft.-lb.) 5164 (J) / 3888 (ft.-lb.) 4026 (J) / 3101 (ft.-lb.) 3096 (J) / 2445 (ft.-lb.)
 
Inskjutningsavstånd i meter Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 40 mm över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X meter
  50 80 100 150 200 300 m
80 -3 -7 -57 -159 -550
100 1 5 -47 -146 -530
150 16 30 31 -83 -436
200 37 64 73 63 -311
Inskjutningsavstånd i yards Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 1,6 inches över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X yards
  50 100 150 200 300 yds
50 0,3 1 -3,9 -15,5
100 -0,1 -1,4 -4,4 -16,3
150 0,3 0,9 -2,6 -13,6
200 1 2,2 1,9 -9,7
Vindavdrift i mm vid 5 m/s rak sidvind
100 200 300 m
37 158 378
Vindavdrift i inches vid 10 m.p.h rak sidvind
100 200 300 yds
1,1 4,6 10,9
Alternativer
372